Volgen

Start een risicobeoordeling

Aanmaken
Dit is een nieuwe functie in Oodit Risplan. De beoordelingen functie maakt het mogelijk voor gebruikers om, alleen of samen met een team, op interactieve wijze de risico's te beoordelen. 

Allereerst moet u minimaal één risico hebben toegevoegd aan uw risicoplan, alvorens de risicobeoordeling te kunnen starten. 
Weet u niet hoe dat moet? Bezoek onze "Begin hiermee" sectie voor een uitgebreide uitleg. 

Klik op het beoordelingen-icoon in de zijbalk om naar de Risicobeoordelingen overzichtspagina te navigeren. Als er nog geen risicobeoordeling is toegevoegd aan uw account krijgt u deze introductiepagina te zien. 

Klik op de groene "Start risicobeoordeling" knop om uw eerste beoordeling te starten. 

U krijgt, als het uw eerste beoordeling is, een introductie van de wizard te zien. Hierin wordt kort uitgelegd wat er u kunt verwachten in de wizard. Wanneer u de introductie heeft gelezen kunt u de checkbox selecteren om de introductie de volgende keer niet meer te tonen en klikt u op "Geef naam op" om naar de volgende pagina van de wizard te gaan. 

Navigeer door de wizard heen om een volledige risicobeoordeling op te zetten. Op de laatste pagina van de wizard wordt een samenvatting van de door u ingevulde gegevens getoond. Als u iets verkeerd heeft ingevuld of nog iets wilt aanpassen klikt op op de "aanpassen" link naast het onderdeel dat u zou willen wijzigen. 

U kunt een persoonlijke tekst toevoegen die aan alle deelnemers van de beoordeling zal worden gestuurd. Selecteer de checkbox om ervoor te zorgen dat u direct naar het inschatten van de risico's wordt gestuurd als u op de knop "Start risicobeoordeling" klikt.

Als u de checkbox heeft geselecteerd kunt u direct de risico's beoordelen, heeft u dit niet gedaan navigeert u naar de risicobeoordeling overzichtspagina. Vanaf deze pagina kunt u de risicobeoordeling openen door op de naam van de betreffende beoordeling te klikken. 

 

————————————————————————

 

Uw risico's beoordelen
Doorloop alle risico's die toegevoegd zijn aan deze beoordeling. Maak een inschatting van de kans en het effect van de risico's op het huidige risiconiveau en het gewenste risiconiveau. Het gewenste niveau representeert de kans en het effect van de risico's nadat er mitigerende maatregelen zijn toegepast. 
Geef uw inschatting op voor het eerste risico, motiveer uw inschatting en klik op "volgende risico" om op deze wijze de hele beoordeling te doorlopen. U kunt deze stappen herhalen tot u alle risico's toegevoegd aan deze beoordeling zijn ingeschat. 

Nadat u het laatste risico heeft ingeschat open u een popup scherm. Klik op de "naar risicobeoordelingen" knop, deze zorgt ervoor dat u navigeert naar de risicobeoordeling overzichtspagina. 

Op de risicobeoordelingen overzichtspagina, klik op de "rapportage" knop naast de beoordeling. Controleer of u nog iets wilt aanpassen en of alle deelnemers hun inschatting hebben ingevoerd. Wanneer alle deelnemers de risico's hebben ingeschat en hun motivatie hebben bijgevoegd, klik dan op de groene "Afronden" knop. 

U krijgt vervolgens een popup scherm te zien waarin u kunt selecteren of u de uitkomsten van de beoordeling wil toepassen op de risicoscores in uw risicoplan en of u alle deelnemers met een e-mail op de hoogte wil stellen. 

Klik op de blauwe "Risicobeoordeling afronden" knop om deze beoordeling af te sluiten. Nadat deze is afgelosten is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen of een discussie hierover te voeren. 

 

 

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.