Volgen

Wat is de risico matrix?

De risicomatrix is een visuele weergave van de risicoscore. Op de horizontale as van de matrix is de kans dat een risico voorkomt geplot en op de verticale as het effect van dit risico. De risicoscore komt voort door de kans en het effect met elkaar te vermenigvuldigen, hieruit komt vervolgens een score tussen de 1 en 100. Hierbij geldt dat hoe lager de risicoscore is, hoe minder ernstig een incident zal zijn wanneer deze in de praktijk voorkomt.

De matrix kan worden verdeeld in vier verschillende kwadranten, namelijk vermijden, overdragen, verminderen of zelf dragen. Deze kwadranten geven een indicatie aan de gebruiker welke actie ondernomen dient te worden om het risico te beheersen. Wanneer een risico bijvoorbeeld een hoog effect heeft, maar een lage kans van voorkomen zal dit risico worden geplaatst onder "overdragen". Dit kan dan ook worden gezien als advies om dit risico te beheersen, namelijk overdragen van de last naar bijvoorbeeld een verzekeraar. 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.